jiujitsu in het Japans

Welkom bij

JIUJITSU CLUB RONIN

Free-style Jiujitsu Zelfverdediging

Wat is jiujitsu?

Jiujitsu, jūjutsu, ju-jitsu of jioe-jitsoe kan vertaald worden als "zachte kunst", of nog correcter als "soepele techniek". Het is een japanse zelfverdedigingskunst waarmee men in een paar seconden een aanvaller kan controleren of uitschakelen. De beoefenaar ervan heet een  jiujitsuka. Jiujitsu is als Budokunst geschikt voor alle leeftijden. In het jiujitsu leert men zich niet alleen te verdedigen tegen verschillende aanvallen, maar ook het uitvoeren van verschillende aanvalstechnieken zoals atemi’s (stoten en schoppen), klemmen, drukpunten en wurgingen.

Jiujitsu is in principe geen sport, hoewel er wel een sportieve versie van bestaat die vaak ook kortweg jiujitsu fighting genoemd wordt. Er bestaat ook het Random Attacks of demonstatie gevecht. Een vechtsport is gebonden aan regels, jiujitsu daarentegen is bij uitstek een  vechtkunst, gebaseerd op de aanval van een tegenstander vanuit alle denkbare posities. Dit impliceert een verdediging die gebruikmaakt van de meest geschikte technieken tegen die aanval. Dat dit gepaard kan gaan met technieken die als onsportief en oneerlijk worden beschouwd in de reguliere vechtsporten, kenmerkt juist het jiujitsu. Het moment van verdedigen en de manier waarop er verdedigd wordt is immers het gevolg van de aanval van de tegenstander, hij of zij neemt immers op dat moment het risico en probeert de integriteit van de aangevallene te beschadigen.

Kan ik meedoen?

IEDEREEN IS WELKOM! Of je nu reeds ervaring hebt of niet maakt niet uit. Iedereen traint op eigen tempo en we hebben geen speciale verwachtingen.

Oorsprong in België

Meeste Minne
Meester Maurice Minne

Jiujitsu in België vindt zijn oorsprong in het Brusselse (na de tweede wereldoorlog) onder leiding van de gebroeders Alexander(ITO) †1952 en Maurice (OKITA) Minne †1954. Onder hun leerlingen vinden we Van Itsem Pierre, de gebroeders Schmit, Marcel Beheydt, George Leroy, Alexander Van Der Perren en vele anderen. Zij openden hun eigen school in Brussel en omgeving.

De stijl die wij beoefenen noemt dus de stijl MINNE of ITO OKITA.

Wij danken de oude meesters om ons de weg te hebben gewezen in deze discipline van lichaam en geest.

Door de jaren heen hebben wij deze technieken bestudeerd en verfijnd en er technieken van andere stijlen van krijgskunsten zoals bv. Aikido aan toegevoegd, daarom noemen wij het "FREE STYLE JIU-JITSU & SELF DEFENSE". Met de nadruk op zelfverdediging.

Geschiedenis van het jiujitsu

De oorsprong van het jiujitsu (ook wel yawara genoemd) is gehuld in nevelen. Veel beoefenaars beschouwen het als een zuiver Japanse vechtkunst, maar doorgaans wordt een Chinese oorsprong verondersteld.

De Samoerai leerden destijds jiujitsu in scholen die elk van elkaar verschilden, zogenaamde ryu. Als een samoerai tijdens een gevecht werd ontwapend kon hij met blote handen verder vechten. Na het eind van het feodale stelsel werden de subsidies voor de scholen stopgezet en waren de meesters genoodzaakt om jiujitsu te leren aan gewone burgers. Later vloog jiujitsu over naar het Westen.

Uit het jiujitsu zijn diverse zelfverdedigingsvormen en -sporten voortgekomen, zoals Aikido, wat oorspronkelijk Daitoryu aikijiujitsu was, en Judo, waarbij de jutsu van jiujitsu een "do", een "weg" is geworden (ju-jutsu → ju-do).

Over de geschiedenis van het jiujitsu bestaan verschillende legendes.

De meest populaire versie is die van Dr. Akiama, een Japans geneesheer die in China een rondreis maakte en daar een gevechtskunst bewonderde. Dr. Akiama maakte zich deze kunst meester en na geruime tijd beheerste hij ze als een ware meester. Hij bleef echter met een probleem worstelen, wat kan hij doen indien deze technieken op hem werden toegepast.

Na lange maanden van overpeinzing bracht op een winterdag de natuur het antwoord naar hem toe. Hij zag hoe een van de takken van een kerselaar brak onder het gewicht van een vracht sneeuw. Toen hij de wilg bekeek merkte hij hoe deze veerkrachtige takken doorbuigen en de sneeuw er lieten afglijden. Op slag had hij een oplossing voor zijn kwelling, als men wil overleven moet men veerkrachtig en meegaand zijn. Hij paste de technieken aan naar zijn nieuwste vondst en het jiujitsu was geboren.

Deze kunst was zodanig effectief dat de samoerai ze aanleerde om in geval van ontwapening nog in staat te zijn om zich op een afdoende en efficiënte manier te kunnen verdedigen. Naast het iai-jitsu en het kenjitsu werd ook het jiujitsu een belangrijke factor in de opleiding tot samoerai.

De "Ronin"

Een ronin (浪人, rōnin) was een samoerai die geen daimyo of andere meester (meer) diende. Dit kon komen omdat hij door zijn daimyo weggestuurd was, zijn daimyo gestorven of in ongenade gevallen was bij de shogun, of omdat hij zelf verkoos geen meester te dienen. Een samoerai die ronin werd omdat hij werd weggestuurd, leefde meestal afgelegen in de bergen, waar hij bandieten doodde, en probeerde om weer bij zijn meester in de gratie te komen. Soms kwamen meerdere ronin bij elkaar om samen over te gaan tot plunderen.

De zevenenveertig ronin is een in Japan algemeen bekend verhaal gebaseerd op ware gebeurtenissen in 1701-1703, waarbij 47 ronin een complot smeedden om hun daimyo, die na een ondoordachte actie zelfmoord moest plegen, te wreken en dit ook uitvoerden. Op 3 december 2016 publiceerde de krant de Asahi Shimbun een geïllustreerd artikel waarin een verslag getoond werd over de eindstrijd van de 47 Ronin in het kasteel van Edo. Het handschrift werd gevonden in een van de tempels van de Reine Land-boeddhistische stroming de Nishi Hongwanji. Het handschrift blijkt een lange brief te zijn, gedateerd 21 maart 1701, waarin de priesters van Nishi-Hongwanji opheldering vragen aan die van Tsukiji Hongwanji over de omstandigheden van de ranshin (je kop verliezen) gepleegd op de samurai Kira Kozukenosuke.

Ronin afbeelding van kunstenaar Kuniyasu Utagawa

Lesgevers

Sensei Herman (Shodan)
Herman Casteur
Geert  Demaret (Nidan)
Geert Demaret

Informatie

Trainingsmomenten

Onze club heeft een nieuwe locatie!
De oude school in de UILSTRAAT - 3471 STOK

Trainingen vinden plaats op:
- Donderdag van 18u30 tot 19u30
- Elke eerste zaterdag van de maand om 11u15

Leeftijd: vanaf 14 jaar.

Eerste 3 lessen gratis ter kennismaking.
Kom gerust eens kijken!

Sensei:
Herman Casteur (Shodan)
Geert Demaret (Nidan)

Jaarabonnement: 50 EUR

Verzekering en aansluiting jiu jitsu federatie: 25 EUR/jaar

Kimono verplicht na de proeflessen (vrij aan te kopen, onze club heeft korting).

Rekeningnummer: BE46 9733 4942 3336

Wij doen regelmatig mee met de federale trainingen
Wij trainen niet enkel in onze eigen club: 7 keer per jaar gaan wij op federale training waar wij kennis maken met leden uit andere clubs. Zo leren we nog meer specifieke technieken en kunnen we meteen ook onze eigen skills delen en testen.
Op deze training zijn zeer ervaren sensei aanwezig die alles in goede banen leiden en enorm veel expertise hebben.
Documenten

Contact

jiujitsukortenaken@outlook.com